Født 1966. Aarhus. Egen bolig. Single. Ingen børn. Diabetes. Bankmand 9½ år. Førtidspension siden 94. Økonomi - se fanen "SPAR".
Færdigbehandlet i psykiatrien. Velmedicineret. Så rask som muligt. Udifferentieret Skizofreni.
Hvis jeg var min egen psykiater: Skizofreni, Paranoiditet, Storhedsvanvid, Mani og Depression.
Sygdomserkendelse - se fanen "CV". 
Psykiatri sagde 2014: "Fantastisk skuespiller; mest "rask" når vi taler om andet end sygdom, syg i tanker når han taler om sit "indre. God sygdoms erkendelse".Oplever selv, at sygdom er forbedret efter bog skrivning, udflytning og alternativ behandling.
Svingende humør. Kan nogle gange arbejde lidt, andre gange slet ikke."
 

Undervisning

Psykiatri
 
Jeg underviser om det meste bruger relaterede indenfor psykiatrien.
 
Underviser siden 1997 via Kolbøtterne, Brugerlærerne og nu Undervisere med Brugererfaring.
 
Tilknyttet Center for Kompetenceudvikling i Region Midt.
 
Har Undervist om CARe Rehabilitering i Aarhus Kommune som psykiatri bruger.
 
Udover at undervise indenfor Psykiatri, holder jeg også gerne foredrag for andre. F.eks. Paarørende, folk i almindelighed, Religiøse foreninger, Alternative.
 
 
 
 
Faneblade Undervisning og Foredrag. 

Selvbiografi

Mit liv som Klods Hans og Balder.
 
Adjunkt Cand. Pæd. Phil Marianne Træbing Secher, VIA University College:
 
Hold da op, det er spændende læsning! Jeg har markeret nogle steder til brug i min undervisning, for jeg har ikke set disse tanker og måder at ressonerer beskrevet tidligere.
Det er en vigtig bog, der giver et rigtig godt indblik i en anden måde at tænke, nå frem til logiske slutninger og skabe fornuft ud af virkeligheden på.
 
Clairvoyant Astrid Sofie Ghiitsby

En rigtig god bog om, hvordan det er at være ramt af psykisk sygdom og opleve livet noget anderledes end de fleste. En bog at blive klogere af. En bog, der både er en levnedsbeskrivelse og en roman.
Er svær at lægge fra sig, når man først er begyndt.
 
 
Faneblad Selvbiografi
 

Religion

Religiøsitet:
 
Mine Religiøse overbevisning er vigtig for mig både ud fra en psykiatrisk og en religiøs synsvinkel.
 
Psykiatere vil kalde en stor del af det for vrangforestillinger. Derfor er det SPÆNDENDE.
  • Primært baseret på Protestantisme, Nordisk Mytologi og Buddhisme.
  • I høj grad baseret på personlige holdninger, oplevelser og viden tilegnet gennem mit liv
Hvorfor er mange Religiøse fjolser?
Vis mand har sagt:
 
"Gud er en indiskutabel ting. Men;
Den, der tror, at man kan læse sandheden om Gud i 1 bog, trænger til at komme på Højskole".
 
Min Religion KAN betragtes som "en god historie", i forlængelse af min sygdom.
 
 
Faneblad Religion