Født 1966. Bor nær Aarhus. Egen bolig. Single. Ingen børn. Diabetiker. Bankmand 1984-1993. Førtidspension siden 1994.
Færdigbehandlet i psykiatrien. Velmedicineret. Er så rask som muligt. Udifferentieret Skizofreni. Hvis jeg var min psykiater: Skizofreni, Paranoiditet, Storhedsvanvid, Mani, Depression, Angst og Narcissisme. Diagnose ikke fuldt retvisende/ uddybende. Kan ikke helbredes. Jeg er blevet mere rask efter bog skrivning.
Psykiatri sagde 2014: "Fantastisk skuespiller; mest "rask" når vi taler om andet end sygdom, syg i tanker når han offentliggør sit "inderste". Svingende humør. Kan nogle gange arbejde lidt, andre gange ikke." Sygdomserkendelse - se fanen "CV".  Økonomi - se fanen "SPAR".
 

 

Undervisning

Psykiatri
 
Jeg underviser om det meste bruger relaterede indenfor psykiatrien.
 
Underviser siden 1997 via Kolbøtterne, Brugerlærerne og nu Undervisere med Brugererfaring.
 
Tilknyttet Center for Kompetenceudvikling i Region Midt.
 
Har Undervist om CARe Rehabilitering i Aarhus Kommune som psykiatri bruger.
 
Udover at undervise indenfor Psykiatri, holder jeg også gerne foredrag for andre. F.eks. Paarørende, folk i almindelighed, Religiøse foreninger, Alternative.
 
 
Faneblade Undervisning og Foredrag, CV

Selvbiografi

"Klods Hans".
 
Om mit indre liv, hidtil skjult for andre.
 
Adjunkt Cand. Pæd. Phil Marianne Træbing Secher, VIA University College:
 
Hold da op, det er spændende læsning! Jeg har markeret nogle steder til brug i min undervisning, for jeg har ikke set disse tanker og måder at ressonerer beskrevet tidligere.
Det er en vigtig bog, der giver et rigtig godt indblik i en anden måde at tænke, nå frem til logiske slutninger og skabe fornuft ud af virkeligheden på.
 
Mit "sjove" indfald ifm. bogen.
Jeg ved, hvem min Prinsesse i "Klods Hans" er. Det gør Du måske også.......
 
 
 
Faneblad Selvbiografi
 

Religion

Religiøsitet:
 
Mine Religiøse overbevisning er vigtig for mig både ud fra en psykiatrisk og en religiøs synsvinkel.
  • Primært baseret på Protestantisme, Nordisk Mytologi og Buddhisme.
  • I høj grad baseret på personlige holdninger, oplevelser og viden tilegnet gennem mit liv.
Kun det overordnede beskrives her. Min holdning til specifik indhold i hver enkelt religion beskrives ikke. Spørg.
 
Min Religion BØR betragtes som "en god historie", i forlængelse af min sygdom.
Ihvertfald om den del, der omhandler mig selv.
 
 
 
 
 
Faneblad Religion